Litografia opublikowana w "Wizerunkach polskich" M. Fajansa, wydanych w Warszawie w latach 1851-1862.