Fotografia portretowa. 

Źródło: Muzeum Niepodelgłości w Warszawie.