Rycina z książki Jana Kasrpowicza "Żywot Karola Marcinkowskiego", opublikowanej we Lwowie w 1881 roku.