Fotografia opublikowana w 1930 roku w gazecie "Federacja", nr 12, s. 57.