Litografia według wzoru Alekandra Ludwika Moninariego z drugiej ćwierci XIX wieku.