Litografia z książki Ignacego Chodźki "Pamiętniki kwestarza"  ("Obrazy litewskie",  ser. 3)  wydanej w Wilnie w 1843 roku.