Fotografia z 5.01.1989 roku, wykonana przdez Arturo Mari.  Własność Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.