Wręczenie I t. "Acta Nuntiaturae Poloniae".   Na wózku inwalidzkim siedzi Andrzej Maria Deskur. 

Fotografia wykonana w Watykanie przez Foto Falici 5.01.1989 roku.  Własność Polskiej Akademii Umiejętności. Znajduje się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.