Strona z publikacji "Portrety królów polski i ludzi sławnych, z opisem krótkim ich życia", wydanej w latach 1829 - 1830 w Warszawie przez Józefa Kośmińskiego (tabl. 31).