Ze zbiorów rodzinnych państwa Klary i Krysitana Brodackich.