Fotografia wykonana przez J. K. Jaworskiego  w dniach 26-27.10.1924 roku.