Fotografia wykonana przez J.K. Jaworskiego w dniach 26-27.10.1924 roku.