"Katalog zbioru medali koronacyjnych obrazów Matki Boskiej w krajach dawnej Polski kościelnych dawnych i nowoczesnych oraz patryotyczno-religijnych dr Teofila Rewolińskiego w Radomiu"