Drzeworyt z 1864 roku, opublikowany w "Tygodniku ilustrowanym" nr 246. Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.