Miniatura wykonana w 1555 roku w warszatcie Lucasa Cranach Młodszego, znajdująca się w kolekcji Muzeum Czartoryskich w Krakowie.