Katarzyna, królowa polska (autor Anton Tepplar), grafika wg rysunku Franciszka Preka.