Obraz olejny z katalogu Sotheby`s. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.