Wierszyk z książeczki Marii Konopnickiej "Wesołe chwile małych czyteników" opublikowanej w Warszawie w 1889 roku z ilustracjami H. Benneta.