Litografia François-Josepha Dupressoira opublikowana przed 1860 roku.