Obraz olejny nieznanego autora z Muzeum Narodowego w Sztokholmie. 

Źródło kopii cyfrowej; http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=15277&viewType=detailView