Obraz olejny nieznanego autora z kolekcji Muzeum Narodowego w Sztokholmie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.