Drzeworyt opublikowany w 1881 roku w czasopiśmie "Kłosy", nr 822 s.196.