Litografia opublikowana w ostatniej ćwierci XIX wieku w Wiedniu w wydawnictwie A. Pilchera wdowa i syn.  Ilustracja z książki "Portrety królów i znakomitych mężów polskich".