Obraz z początku XVII wieku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.