Kazimierz Jan Paweł Sapieha, grafika portretowa (autor: Jan Fryderyk Mylius)