Fotografia wykonana w listopadzie 1941 roku w Warszawie.