Kazimierz Kaszewski, "Jan Zacharjasiewicz : (czterdziestolecie powieści)." (strona tytułowa)