Kazimierz Kaszewski, "Książe Jan Tadeusz Lubomirski" (strona tytułowa)