Kazimierz Kaszewski, "Tancerka : fantazya sceniczna w 1-ym akcie." (strona tytułowa)