Kazimierz Mokłowski, fotografia cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Wolicy Derewlańskiej