Obraz olejny z 1887 roku. Znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

Źrodło kopii cyfrowej; http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gerson/Images/Kazimierz_Odnowiciel.jpg.