Fotografia opublikowana w 1930 roku w „Przeglądzie Elektrotechnicznym”, nr 12, s. 300.