Rycina z albumu "Hommes illustres polonais" wydanego w Warszawie po 1851 roku.