Kopia ryciny opublikowanej w 1871 roku. Znajduje się w National Archives and Records Administration, College Park. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (U.S. National Archives and Records Administration).