Obraz z 1875 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk