Obraz z 1883 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; www.pinakoteka.zascianek.pl