Rycina z publikacji  "Portrety królów polskich i ludzi sławnych, z opisem krótkim ich życia",  wydanej w Warszawie przez Józefa Kośmińskiego  w latach 1829 i 1830.