Gen. Kazimierz Schally przed plutonem kompanii zamkowej, podczas złożenia listów uwierzytelniających prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu przez posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Bułgarii w Polsce Piotra Trajanowa.