Fotografia upublikowana w 1912 roku w czasopiśmie "Bulletin Polonais", R. 37, nr  290, s. 272.