Ilustracja z książki Józefa Chociszewskiego „Mała historya polska”, wydanej w 1907 roku w Poznaniu przez Jarosława Leitgebera  (s. 61).