Jan Feliks  Piwarski, ryc. z: Galeria królów polskich istniejąca za czasów Stanisława Augusta w zamku Warszawskim..., Warszawa 1858an