Ilustracja opublikowana w pracy Albertrandy, Jana Chrzciciela Albertrandy`ego "Panowanie Kazimierza, Jana Alberta i Alexandra Jagiellończyków królów polskich i w. książąt litewskich". T. 1, wydanej w  1827 roku w Warszawie przez A. Brzezinę.