Dramat wydany w 1893 roku w Krakowie przez Redakcję "Kurjera Polskiego".