Strona tytułowa książki wydanej w 1898 roku w Warszawie przez P. Laskauera.