Rycina z XIX wieku, opublikowana w książce "Polska jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, T. 3, od roku 1796-1930" w oprac. Aleksandra Brücknera wydanej w 1927 roku.