Błona celuloidowa ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.