Strona tytułowa książki wydanej  w 1913 roku w Warszawie nakładem Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.  Można ją znaleźć w zbiorach Instytutu Badań Literackich PAN-PBI.