Obraz z 1882 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.