Fotografia Kazimierza Zagórskiego wykonana we Francuskiej Afryce Równikowej w latach 1928-1938.  Zdjęcie z serii "L'Afrique qui disparaît", Afrique Equatoriale française, nr 31.