Fotografia Kazimierza Zagórskiego wykonana w Francuskiej Afryce Równikowej w latach 1928-1938.  Zdjęcie nr 32 z serii "L'Afrique qui disparaît".